Người Việt Nam ta đó
Trong lòng đều đinh ninh
Chuyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh
Từ những ngày thơ bé.

Về Hà Nội nhớ ghé
Mua bánh cốm làm quà
Và nhớ đừng bỏ qua
Chuyện kể về bánh cốm.

Thuỷ Tinh gây lụt lớn
Làm sập đổ cửa nhà
Sơn Tinh lòng xót xa
Giúp dân che chắn nước.

Thần tình cờ tìm được
Giống lúa nếp thơm ngon
Bèn dạy dân cách trồng
Giúp người dân no ấm.

Thương mối tình đằm thắm
Đôi gái sắc trai tài
Dân chăm chỉ miệt mài
Từ nếp, làm bánh cốm.

Hạt cốm xanh mơn mởn
Là tấm lòng yêu thương
Người dân khắp muôn phương
Thành kính dâng lên họ.

Thế là kể từ đó
Món bánh cốm ra đời
Theo bước thời gian trôi
Bánh cốm đi muôn ngã.