Ai về Thành phố Cảng
Đều lưu luyến bánh đa
Thế kỷ thứ 10 qua
Làng Lạng Côn-Kiến Thuỵ.

Một thảo dân tận tuỵ
Được tiến cử vua Lê
Vua tin yêu mọi bề
Cho theo vua chinh chiến.

Ông mày mò, sáng kiến
Làm một loại lương khô
Dự trữ lâu, ăn no
Cho an lòng binh sĩ.

Từ hạt gạo trân quý
Ông làm thành bánh đa
Quân ta khải hoàn ca
Ông trở về quê cũ.

Dừng bước chân lữ thứ
Ông dạy người gần xa
Bí quyết làm bánh đa
Người người đều yêu quý.

Đến khi ông yên nghỉ
Dân lập miếu để thờ
Tôn kính đến bây giờ
Chu Xích Công tên gọi.