Thương nhất là em ngót Nhật thôi
Không chăm, không bón vẫn tốt tươi
Cùng nhau chiến đấu qua mùa dịch
Nhất định ta thành tri kỷ thôi!

29.8.2021