Rau muống, rau muống, rau muống thôi!
Sáng canh, chiều luộc vẫn yêu đời
Lạc quan mới giúp tâm thanh thản
Trận chiến này, ta quyết thắng thôi!

25.8.2021