Những lá rau xanh đẹp góc trời
Đáng yêu lắm đấy, mồng tơi ơi!
Ở nhà tuân thủ theo giãn cánh
Một bát canh rau mát dạ rồi.