Người ta trồng hẹ, mình cũng trồng
Bạn thấy hẹ mình có “đẹp” không?
Một gói mì tôm, gom chưa đủ
Hết dịch, mình về học khuyến nông!

30.8.2021