Bé cầm đèn cá chép
Bạn tung tẩy ông sao
Đèn của ai cũng đẹp
Cùng vui trung thu nào!

Đường làng vang tiếng hát
Bé bước mau, bước mau
Rộn ràng bao điệu nhạc
Lời ca ai vút cao.

Đêm trung thu mong đợi
Đã về với bao người
Bé ngước nhìn chú Cuội
Chắc chú cũng đang vui.

Chú Cuội ơi! Chú Cuội!
Xuống cùng bé rước đèn
Bé có hồng, có chuối
Ngắm trăng, cùng ăn nghen!