Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 28/05/2020 19:53, số lượt xem: 303

Gửi nhớ về theo gió
Thả xuống một vùng quê
Nắng nghiêng bờ Vàm Cỏ
Trôi xuôi câu ước thề.

Ngày đi anh còn nhớ
Câu ước hẹn trên sông
Rạt rào con sóng vỗ
Nhìn nhau chát chao lòng.

Gửi chút tình xưa cũ
Về nơi có người thương
Đêm nồng hương tình tự
Mù xa mấy dặm trường.

Hương tình xưa đã cạn
Hỏi người có buồn không?
Quán khuya ngồi đợi sáng
Ly cà phê đắng lòng.