Từ ta chân bước đi xa,
Sau lưng bỏ lại quê nhà nhớ mong.
Nào hương lúa mới trổ đòng,
Nào đâu câu hát bên bông bí vàng.

Từ ta- Ngọn gió lang thang,
Đôi khi bất chợt mơ màng chút xưa.
Nhớ rau muống nấu canh chua,
Mùi cơm gạo mới gió đưa trong chiều.

Quê nhà thương biết bao nhiêu,
Con sông, bến nước, cánh diều tuổi thơ.
Ao rau muống ngọn vượt bờ,
Cọng xanh non lắm đợi chờ tay ai.

Từ ta bao tháng năm dài,
Bước chân lữ thứ vẫn hoài vấn vương.
Bao đêm giấc mộng canh trường,
Thèm canh rau muống thơm hương quê nhà.