Nếu mẹ biết con làm thơ tặng mẹ
Mẹ có cười như thuở bé con ngoan?
Có bảo: “Mẹ vui như bắt được vàng”
Như cái lúc con bi bô gọi mẹ?

Thơ con viết không mượt mà, văn vẻ
Không gấm thêu, chẳng châu ngọc hàng hàng
Thơ của con chỉ là chút tâm can
Con ủ ấp trong lòng mang tặng mẹ.

Đọc thơ con và vui lên mẹ nhé!
Một quảng đời con, mẹ đã cùng đi
Nhiều chông gai, trắc trở lẫn ai bi
Vẫn hạnh phúc bởi vì con có mẹ.

Đọc thơ con và cười lên mẹ nhé!
Bao chua cay con trả hết cho đời
Giữ lại trong tim chỉ tiếng mẹ cười
Cảm ơn lắm cuộc đời vì con có mẹ!