22.50
Đăng ngày 21/10/2020 19:27, số lượt xem: 611

Miền Trung ơi!
Lũ về tan tác nơi nơi
Nước mênh mông cuối chân trời
Phận người chao chát, nổi trôi.

Miền Trung ơi!
Vai gầy mẹ hứng sương rơi
Mồ hôi đẫm áo cha rồi
Ruộng đồng giờ thành biển khơi.

Miền Trung ơi!
Mẹ già năm tháng đơn côi
Đám con phiêu bạt chân trời
Lệ nhoà theo tiếng mưa rơi.

Miền Trung ơi!
Sân trường vắng tiếng reo vui
Bầy em thơ dại đâu rồi?
Sách vở tả tơi ngậm ngùi.

Miền Trung ơi!
Cầu mong mưa hết, bão tan
Cầu mong bình yên xóm làng
Muôn tấm lòng vàng cưu mang.