Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2021 09:05, số lượt xem: 197

Lá cách vẫn là lá cách thôi
Thức rau đồng nội tự bao đời
Cần chi cháo vịt, cần chi gỏi
Xắt nhuyễn hầm canh cũng tuyệt vời.

26.8.2021