Thiên điểu màu tươi, dáng lạ sao!
Như chim sải cánh giữa trời cao
Vượt bao thử thách không chùn bước
Quyết tâm tìm hạnh phúc khát khao.