Từng cánh hoa mỏng đan nhau,
Thành bông hoa đẹp với ngào ngạt hương.
Sương đêm ủ ngọt đất vườn,
Để hoa trọn vẹn sắc hương khoe đời.