Hoa cứ hồn nhiên giữa đất trời
Tường vi cánh mỏng của ta ơi!
Hồng tươi phơi phới trong mùa mới
Gửi chút mong manh tặng cuộc đời.