Dây leo buông rủ trước nhà,
Lá xanh bóng lại cho hoa tuyệt vời.
Những thỏi son đỏ rạng ngời,
Như màu môi của một người...Rất quen!