Trời thu mát mẻ, tiết thanh tân
Bừng nở bông hoa đẹp bội phần!
Lá biếc xoè ô che bóng nắng
Nụ hồng tung áo hé chân dung
Rỡ ràng khoe sắc hoa kiều diễm
Lộng lẫy phô dáng vẻ tuyệt trần
Mỗi độ vào thu, ngày tháng chín
Quốc khánh lại về với thế nhân.