Thoảng đưa một chút thơm nồng,
Sắc hoa lãng mạn cho lòng vấn vương.
“Thảo dược tình yêu”: oải hương!
Loài hoa tím của yêu thương, đợi chờ.