Từng cánh mở xoè trong trắng lắm
Thanh thanh dáng ngọc giữa trời mơ
Trang đài mà vẹn nguyên đằm thắm
Rất dịu dàng và cũng rất thơ!