Cụm hoa độc đáo lại lâu tàn
Quanh năm hớn hở khoe thế gian
Dáng đẹp, lá xanh, nhanh sinh trưởng
Thanh lọc không khí tốt vô vàn.