Nụ nhỏ phơi vàng trong vòm lá
Khẽ khàng lưu giữ một mùa hương
Hình như gió cũng say hương lạ
Chậm rãi chờ ai ở cuối đường.