Lãng đãng hoa vàng lãng đãng sương
Phố chiều lẩn khuất một mùi hương
Tươi duyên từng nụ hoa mười sáu
Đến nỗi hồn tôi rớt dọc đường.