Như mây, tuyết đọng trên cành biếc
Cánh mỏng phô duyên với đất trời
Sắc trắng tinh khôi, hương thuần khiết
Ngày xuân mai trắng ghé qua chơi.