Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: hoa (164)
Đăng ngày 28/11/2022 17:18, số lượt xem: 45

Em chỉ là cành mắc cỡ thôi
Xếp đôi cánh lá thẹn tay người
Ấp e một chút duyên đồng nội
Năm tháng tiêu dao giữa cuộc đời.