Tháng tư về rộ nở một mùa hoa
Loa kèn trắng tinh khôi từng góc phố
Mùi hương đó cháy bùng lên nỗi nhớ
Câu thơ ai da diết những chờ mong.