Trắng ngần trong ngọc một màu hoa
Hương sắc thanh tân lẫn mặn mà
Búp tròn chúm chím màu e thẹn
Cánh mọng rung rung vẻ ngọc ngà
Ngây ngất mùi hương say cả gió
Bâng khuâng tao khách mộng vì hoa
Dạ lai hương ơi, em có biết
Yêu hoa bao kẻ dệt thơ ca?