Cụm hoa tím nhạt tươi xinh,
Xoè năm cánh mỏng rung rinh gió chiều.
Thì thầm lời của thương yêu,
Hoa ơi! Cứ tím cho chiều mênh mông.