- Ơ kìa, mẹ, mẹ ơi!
Dây pháo treo lơ lửng
Pháo đẹp quá đi thôi
Màu vàng tươi, đỏ ửng.

- Không phải đâu, bé con!
Là hoa chuối tràng pháo
Màu tươi đỏ như son
Một loài hoa độc đáo!

Hoa đẹp dáng tươi màu
Còn chứa bao thú vị
Lắng tai cho thật kỹ
Con nghe được gì nào?

- Những tiếng “bóc” lao xao
Tiếng hoa hay tiếng pháo?
- Chính tiếng chuối tràng pháo
Nổ chào mừng bé con!