Anh có trở về chốn cũ không anh?
Vùng kỷ niệm cỏ may xanh triền nhớ
Ôi màu hoa của một thời bỡ ngỡ
Tay trong tay nghe sóng vỗ ngàn xa.

Chuyện mình bắt đầu từ một mùa hoa
Chiều tan học bước về chung lối cỏ
Hoa cắc cớ ghim áo ai trong gió
Bờ sông quê, anh nhặt cỏ...Rồi thương!

Vòng xoáy cuộc đời chia hai đứa đôi phương
Chim sáo bỏ trường, qua sông không trở lại
Anh cũng bôn ba bước đường xa ngái
Mùa cỏ may hoa tím đỏ chờ mong!

Cỏ may ơi! Lối mòn cũ – viền sông
Con nước lớn ròng chở lời thương, lời nhớ
Chiều nay,
Tôi đứng bên sông lặng thầm nghe sóng vỗ
Nhớ vô cùng tà áo...cỏ may ghim.