Chút thanh lịch, chút nhẹ nhàng quyến rũ
Cánh lụa xoè là đã đủ yêu thương
Chiu chắt ngọt ngào nuôi từng chồi nụ
Để tên em ta gọi mãi: cát tường!