Ngập ngừng qua ngõ nhà ai,
Cát đằng đứng vẫn u hoài dáng xưa.
Hỏi lòng mình đã quên chưa,
Một nhành hoa tím đong đưa ven rào?