Mong manh như sợi tơ trời,
Tự do bay giữa đất trời bao la.
Đất nơi đâu cũng là nhà,
Một đời cây, một đời hoa an lành.