Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2020 19:50, số lượt xem: 43

Men theo sườn núi
Dẫn lối lên đèo
Đường đi khúc khuỷu
Lắm nơi hiểm nghèo.

Trùng trùng mây phủ
Sương lạnh giăng mờ
Rừng thông thấp thoáng
Như thực, như mơ.

Đá mòn rêu phủ
Cửa ải điêu tàn
Lờ mờ dấu cũ
Đây Hải Vân Quan.

Trông xa bốn phía
Mây sát trên đầu
“Biển mây” là thế
Ngồn ngộn trời cao.

Đá chồng chất đá
Núi non bạt ngàn
Ôi tươi đẹp quá!
Đệ nhất hùng quan.

Làng chài trải rộng
Ngay dưới chân đèo
Lăng Cô thơ mộng
Sóng biển đùa reo.

Hải Vân một thuở
Khó đi, lo nhiều
Giờ xuyên hầm mới
Thông ngàn chào theo.