Em hái trao anh chùm nhãn đầu mùa
Chùm nhãn ngọt như tấm lòng em ngọt
Trên vòm cây tia nắng vàng nhảy nhót
Giọt nắng nào đọng mật khoé môi em?

Chùm nhãn em trao trái mọng căng mềm
Thơm ngan ngát trái nhãn vàng xứ biển
Bạc Liêu ơi! Bao thăng trầm biến chuyển
Đất quê mình vẫn bát ngát màu xanh.

Đi giữa vườn xưa gió thổi mát lành
Lồng hương nhãn có mùi hương biển cả
Ăn trái nhãn thơm, bồi hồi tấc dạ:
“Nhãn đầu mùa ngon ngọt lắm luôn, anh!”

Phẩy gió nào mát rượi cả hồn anh
Vườn nhãn cổ níu chân người bịn rịn
Từng chùm nhãn trao tay lòng say, tỉnh
Say hương nhãn đầu mùa hay say nụ cười em?