Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/01/2021 18:46, số lượt xem: 257

Ta ngồi bên thềm cát
ngang trời cánh hải âu
biển đang thầm thỉ hát
người cùng ta nay đâu?

Chút tình xa diệu vợi
gửi theo cánh hải âu
nhắn rằng ta vẫn đợi
dù chia đôi phương sầu.

Hải âu ơi, có mỏi?
tình ta có oằn vai?
chặng đường mi sẽ tới
rất xa và rất dài.

Trăng gầy xanh xao lối
bóng hải âu nhạt nhoà
dẫu mai người không tới
ta bên đời cùng ta.