Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2021 09:03, số lượt xem: 112

Cảm ơn nhé cuộc đời ơi,
Cảm ơn nhé biết bao người từ tâm.
Trong mùa dịch đã âm thầm,
Nhường cơm sẻ áo ngọt đằm yêu thương.

Anh em chiến sĩ kiên cường,
Chung tay dập dịch xem thường nguy nan.
Chiến binh áo trắng sẵn sàng,
Chăm sóc ca bệnh không màng chi thân.

Cảm ơn nhé chú dân quân,
Trực chốt bảo vệ người dân an toàn.
Cảm ơn lực lượng công an,
Các anh các chị giao hàng tậm tâm.

Bao con người vẫn lặng thầm,
Chuyện to, chuyện nhỏ đồng tâm cùng làm.
Cảm ơn khắp Bắc, Trung, Nam,
Chung tay vì một Việt Nam an lành.

26.8.2021