Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2021 07:59, số lượt xem: 159

Cây é nhà mình trổ bông,
Bông không ăn được, buồn không mọi người?
Chờ gà đến mỏi mòn rồi,
Gà đâu chẳng thấy, “quê đời”... đơm bông!

31.8.2021