Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2021 19:11, số lượt xem: 294

Tuấn mã ruổi rong mấy dặm trường
Cành đào phương Bắc gửi người thương
Chiến trận chưa tan mùi khói súng
Nỗi nhà đã rối dạ quân vương
Vóc liễu mỏi mòn mong tin nhạn
Chinh nhân thắc thỏm nhớ tình nương
Quân vương mà cũng đa tình nhỉ
Ai đó tri âm có tỏ tường?