Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/02/2021 19:51, số lượt xem: 172

Ô môi hồng bến xưa
Bâng khuâng tiết chuyển mùa
Mắt ai sầu ngưng đọng
Gió chiều nhẹ đu đưa.

Bao năm rồi quay lại
Con đò cắm chông chênh
Hoa theo dòng trôi mãi
Chở buồn vào mông mênh.

Bến vắng nằm chơ vơ
Ngày xuân ai hững hờ
Men nồng đêm tiễn biệt
Còn sắt se đến giờ.

Ô môi hồng bến xưa
Lay phay gió sang mùa
Hoa bay từng cánh mỏng
Rớt rơi chút hương thừa.