Từng đòn bánh gói chắc tay,
Lạt chằng khéo, bánh dẻo dai lâu ngày.
Lá chuối xanh gói bên ngoài,
Tím màu nếp cẩm khiến ai đẹp lòng.

Nhân đậu vàng ngậy bên trong,
Thịt trắng nõn, trứng đỏ hồng tươi duyên.
Lát bánh đủ vị hương riêng,
Dẻo, thơm, bùi, béo... ăn ghiền mới thôi.