Bánh mè còn láo là sao?
Thì thôi cứ gọi như bao nhiêu người.
Ruột bánh trắng xốp, mềm tơi,
Lớp vỏ giòn ngọt đi đôi hài hoà.

Bùi khoai môn, ngọt mạch nha,
Mùi mè thơm phức khiến ta ăn ghiền.
Ấm trà xanh kết se duyên,
Thanh nhàn cùng bạn hàn huyên, tâm tình.