Xinh xinh từng chiếc bánh in,
Cái xoè bông cúc, cái hình bông mai.
Trắng tinh bột nếp bọc ngoài,
Ngọt thanh vị bánh, bột dai dai mềm.

Nhân dừa non thật dẻo mềm,
Hoà hương vị bánh làm nên đậm đà.
Lai Vung miền đất tôi qua,
Bánh ngon mua để làm quà tặng nhau.