Vàng ươm chiếc bánh hạt điều,
Xốp, giòn, thơm, ngọt…gợi nhiều vấn vương.
Thoảng chút vị quế nồng hương,
Vị trứng, vị bột, vị đường… ngất ngây!

Hạt điều thơm béo đất này,
No tròn nắng gió từ tay ai trồng.
Bánh thơm, thơm cả tấm lòng,
Xứ xa Bình Phước một lòng gửi trao.