Từng cuốn bánh nóng thon mềm,
Thịt băm trộn lẫn lại thêm chả kèm.
Mới nhìn thôi đã thấy thèm,
Chút rau-giá, chút dưa thêm mát lòng.

Hành phi thơm phức rắc vòng,
Chén nước mắm ớt đỏ hồng như son.
Ăn đĩa bánh cuốn thơm ngon,
Ra về nhớ mãi nước non Ninh Bình.