Giòn rụm bánh tráng bọc ngoài,
Dẻo mềm bánh ướt, cả hai quyện vào.
Hành phi, lá hẹ xanh màu,
Chén mắm nêm đọng biết bao mặn mà.

Muốn ăn bánh phải đập ra,
Chấm hai thứ bánh cho hoà vị nhau.
Dẻo giòn, beo béo, thơm lâu,
Thức bánh từ gạo thấm sâu ân tình.