Trắng ngần bánh đúc Đồng Quan,
Lạc hồng điểm xuyết nhìn càng thêm ngon.
Miếng bánh sần sật, giòn giòn,
Béo bùi vị lạc, thơm ngon hương dừa.

Đĩa bánh nhìn mới đẹp chưa?
Từng chiếc tròn nhỏ cắt vừa miếng ăn.
Gắp miếng bánh đúc trắng ngần,
Nhẹ tay chấm chút tương bần… Ôi ngon!