Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2020 18:39, số lượt xem: 124

Ai mang điệu lý qua cầu,
Để tôi hong tóc chờ câu trao tình.
Cớ gì người cứ lặng thinh,
Tóc tôi biết buộc tơ tình với ai?
Quẩn quanh ngày rộng tháng dài,
Bóng chim tăm cá đợi hoài mối duyên.