Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2020 20:11, số lượt xem: 204

Mịt mờ xa
bóng trăng xưa,
Câu thơ tiễn biệt
mới vừa viết xong.
Tình xưa
trôi nổi giữa dòng
Người xưa
cách trở
cho lòng nhớ mong.
Hẹn thề
mấy độ thu đông
Xuân hè tiếp nối
người không quay về!
Bước chân
dằng dặc sơn khê
Nẻo quan hà
mỏi
lối về chốn xưa.
Đợi người
bao lượt nắng mưa
Mong người
tóc bạc
mấy mùa thu đông!