Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2020 00:00

Bình sinh chí nghiệp chửa ra chi,
Thấm thoắt niên hoa đã bộn bề.
Chín chữ cao sâu còn nợ lớn,
Mười thu đèn sách được câu gì.
Con đường danh lợi đường eo óc,
Cái gánh non sông gánh nặng nề.
Ba vạn sáu nghìn là mấy nữa,
Canh tàn chiếc bóng nghĩ mà ghê.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 89, 11-1924