Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 17:21

Vạ gió tai bay sự bất cờ,
Thương tình già cũng liệu giùm cho,
Hãy về gắng chạy ba trăm lạng,
Rồi sẽ toan dùng một chước lo.
Lót đấy luồn đây nhờ miệng lão,
Đền ơn báo hiếu thoả lòng cô,
Trẻ thơ chưa rõ nghề quan lại,
Phàm sự thò đâu chả phải đồ!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 97, tháng 7-1925